Minnebok

Ei minnebok er eit fint og verdig minne frå gravferda.

Samling av minneord og bilde

Når ein mister nokon ein er glad i, er det godt å ha minna. I den anledning kan det vere fint å ha noko fysisk å bla i.

Etter gravferda vert det difor laga ei minnebok til dykk. Der har vi samla minneord, annonsen, songheftet, nærbilde av blomsterdekorasjonar og andre foto frå gravferda.

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2023© All rights reserved Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS