Minnebok

Ei minnebok er eit fint og verdig minne frå gravferda.

Samling av minneord og bilde

Når ein mister nokon ein er glad i er det godt å ha minna. I den anledning kan det vere fint å ha noko fysisk å bla i.

Etter gravferda vert det difor laga ei minnebok til deg. I minneboka har vi samla minneord, annonsa, songhefte, nærbilde av blomsterdekorasjonar og andre bilde frå gravferda.

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2021© All rights reserved Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS