DITT BYRÅ SIDAN 1978

Vi er her når du treng oss som mest, og
hjelper deg med å lage ei personleg, fin og
verdig gravferd. Slik du ynskjer.

Vakttelefon
905 50 905

Du kan kontakte oss heile døgnet. Vi har teieplikt og kan møtast til samtale på eit av våre kontor eller heime hos deg.

Vi gir deg tryggleik i ei vanskeleg tid.
Dei tilsette hos oss har skulering gjennom Virke Gravferd og til saman over 65 års erfaring.

Minnesider og dødsannonser

Ei personleg nettside der ein kan minnast den som er død. Her finn ein dødsannonsa, samt tid og stad for begravelsen. Sida kan delast på sosiale media og via e-post, slik at andre og kan få glede av den.

Gå til minnesider

Ved dødsfall

Noko av det vanskelegaste vi menneske kan oppleve er å miste nokon som står oss nær. I denne vanskelege tida tykkjer nokre at det å ta del i det praktiske arbeidet er godt for sorgprosessen, medan dei fleste ynskjer å overlate nødvendige gjeremål til begravelsesbyrået. For at du skal få tid i sorga til deg og dine, tek vi hand om det praktiske før, under og etter gravferda.

Les meir

Gravferda

Ein viktig dag kor familie og vener tek farvel med den som er død, og takkar for det livet som har vore. Hjelmeland Begravelsesbyrå bistår med å arrangere kyrkjelege, human etiske og private seremoniar, samt seremoniar tilhøyrande andre religiøse trusamfunn.

Les meir

Songhefter

Songhefter bidreg til å gje gravferda eit meir personleg preg. Vi har spesialisert oss på å lage personlege songhefter med dine bilder, både på framside og innside.

Les meir

Minnebok

Etter seremonien vert det laga ei minnebok til deg som blant anna inneheld minneord, dødsannonse, songhefte og bilder frå seremonien.

Les meir

Gravstein

Når vi mister nokon vi er glad i, er det fint å ha ei grav å gå til. Vi tilbyr fleire flotte gravsteinar slik at du kan heidre minnet til den du har mist.

Les meir

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2021© All rights reserved Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS