Til hjelp i sorga sidan 1978

Vi er her når de treng oss som mest, og
hjelper dykk med å lage ei personleg, fin og 
verdig gravferd. Slik de ønskjer. 

Vakttelefon
905 50 905

De kan kontakte oss heile døgnet. Vi har teieplikt og kan møtast til samtale på eitt av våre kontor, eller heime hos dykk.

Vi gir dykk tryggleik i ei vanskelig tid. Dei tilsette hos oss har skulering gjennom Virke Gravferd.

Minnesider og blomsterbestilling

Ei personleg nettside der vi kan minnast den som er død. Her nn vi dødsannonsen. På minnesida kan de bestille blomster frå den lokale blomsterlevrandøren.

Gå til minnesider

Ved dødsfall

Noko av det vanskelegaste vi menneske kan oppleve, er å miste nokon som står oss nær. I denne vanskelege tida tykkjer nokre at det er godt for sorgprosessen å ta del i dei praktiske oppgåvene som ligg føre, medan dei fleste ønskjer å overlate nødvendige gjeremål til gravferdsbyrået. For at de skal få tid og ro i sorga dykkar, tek vi hand om det praktiske før, under og etter gravferda.

Les meir

Gravferda

Ein viktig dag kor familie og vener tek farvel med den som er død, og takkar for det livet som har vore. Hjelmeland Begravelsesbyrå bistår med å arrangere kyrkjelege, human etiske og private seremoniar, samt seremoniar tilhøyrande andre religiøse trusamfunn.

Les meir

Songhefte

Vi har spesialisert oss på å lage eit personleg songhefte med dine bilde, både på framside, innside og bakside. Desse produserer vi sjølve.

Les meir

Minnebok

Etter gravferda vert det laga ei minnebok til dykk. Der har vi samla minneord, annonsen, songheftet, nærbilde av blomsterdekorasjonar og andre foto frå gravferda.

Les meir

Gravstein

Når vi mister nokon vi er glad i, er det fint å ha ei grav å gå til. Vi tilbyr fleire, flotte gravsteinar slik at de kan heidre minnet til den de har mista. Ønskjer du å utforme steinen sjølv, er dette også mogeleg.

Les meir

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2023 © Alle rettigheter reservert. Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS