Tenester

Vi kan ta hand om alt det praktiske i samband med gravferda, slik at du får tid i sorga til deg og dine.

Vi ynskjer å stå til teneste med råd, veiledning og praktisk hjelp i planlegging av gravferda. Under finn du ei oversikt av desse ulike tenestene.

• Kiste og utstyr
• Stelling og nedlegg i kiste
• Bestemme tid og stad for gravferda
• Avtale møte med prest
• Dødsmelding og andre offentlege papir
• Søknad om gravferdsstønad hos NAV
• Pynting og assistanse i kyrkja
• Bestilling av dødsannonse
• Produksjon og trykking av songhefter
• Syning/båreandakt
• Bestilling av solosang/solospel
• Transport av kista til kyrkja
• Henting heile døgnet i tilfelle dødsfall i heimen
• Bestille blomar
• Bestille minnesamvær
• Øvrig transport av kiste i inn- og utland
• Kontakt med kyrkjeverje angåande gravstad
• Avtale tid for urnenedsetting
• Kors med namn, i påvente av gravstein
• Gravstein eller inngravering i eksisterande stein
• Gravlykter og lys
• Organisering og transport vedr. kremasjon

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2023© All rights reserved Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS