Songhefter

Vi har spesialisert oss på å lage eit personleg songhefte med dine bilder, både på framside, innside og bakside. Desse produserer vi sjølv.

Eit personleg preg

Songhefte bidrar til å gje gravferda eit meir personleg preg. Dette spesielt om ein velger å nytte private bilde. Men dersom ein ikkje ynskjer dette, har vi og eit eige utval av motiv og bilde ein kan bruke. Til høgre viser vi nokre få døme på kva vi kan lage.

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2021© All rights reserved Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS