Prisar

Prisen på ei gravferd varierar basert på dine ynskjer og val av produkt og tenester. Vi bistår med råd og hjelp slik at du får ei gravferd innanfor den kostnadsramma som passar for deg.

Etter at vi har avklart dine ynskjer og val av produkt og tenester, vil du få eit prisoverslag. Vi tar ikkje ekstra betalt for å ha møte om kvelden, i helga eller heime hos dykk. Under finn du prisliste for ei standard gravferd, samt minimum- og maksimumsprisar.
Alle prisane er gjeldande frå 1. Januar 2020.

Ved transport over 20 km blir transport dekt av NAV, dette med unntak av ein eigenandel på kr 2 473.

Prisliste standard gravferd

 
Våre produkterPris
Kvit kiste 8 700
Songar 75 stk (tillegg dersom det benyttest eige motiv) 1 510
Dekorasjon i kyrkja 1 575
Våre tjenester 
Nedlegg /stell1 940
Assistanse i kyrkja3 950
Byråets honnorar3 990
Administrasjon/skjema690
Gravferdsbil frå sjukeheim til kyrkja1 746
Sum standard gravferd24101
  
  
Innkjøpte tjenester 
Annonse i avisa (ca pris)1 450
Kistedekorasjon (1550 til 6000)3 500
  
Prisliste minimum- og maksimumpris gravferd
Våre produkterPris fra Pris til
Kiste5 600 38 500
Songar 75 stk (tillegg dersom det benyttest eige motiv)1 510 4 800
Dekorasjon i kyrkja960 1 960
Våre tjenester  
Nedlegg /stell9902 200
Assistanse i kyrkja3 9503 950
Byråets honnorar (avgiftspliktig)6501 880
Byråets honnorar (avgiftsfritt)9904 980
Transport  
Levere kiste9901775
Transport til kyrkja1 7462 100
   
Gravfølgje (dersom nødvendig)1 9002 473
   
Innkjøpte tjenester  
Annonse i avisa9104 800
Kistedekorasjon med sløyfe15506 000
   

Vi er tilgjengelege 24 timar i døgnet, kvar dag, heile året.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.

2020© All rights reserved Hjelmeland Begravelsesbyrå

Made by LOS Digital AS