Gjennomføring av gravferder under Korona.

 

Dagens situasjon/regelverk i ………….. kommune fastsatt av
Gravferdsmyndighetene: