DITT BYRÅ SIDAN 1978

Vi er her når du treng oss som mest, og
hjelper deg med å lage ei personleg, fin og
verdig gravferd. Slik du ynskjer.

Kontakt oss

Naturlege virkeområde

Naturlege virkeområde

Vi er medlem av Virke Gravferd og har forplikta oss til å følgje deira standard og krav for god gravferdsskikk. Alle tilsette har skolering og fagkurs gjennom Virke Gravferd.